Svensk-Engelsk ordbok »

ovan är på engelska

SvenskaEngelska
ovan

above, unaccustomed

unaccustomed

ovän

enemy

ovan, uppe, över, ovanför

above

övande

rehearsing

ovanför

above

ovanlig

singular

singular, unusual, extraordinary

ovänlig

unfriendly

unfriendly, unkind

ovänlig, avogt

unkind

ovanlig, osedvanlig

unusual

ovanligt

uncommon

ovannämnd

abovementioned

ovan

on the top of

upon, on, on the top of

oväntad

unexpected

oväntad, oförmodad

unexpected

oväntat

unexpectedly

behövande

necessitous

necessitous, needy

fallfrukt, skänk från ovan

windfall

fiende, ovän

enemy

kringströvande

stray

kringströvande, gå vilse

stray

människovän

humanitarian

människovänlig

humane

öronbedövande

deafening

övar, övande

rehearsing

på, ovanpå, uppå

upon

rövande bort

abduction

skänk från ovan

windfall

sövande

soporific

sovande

asleep

dormant, sleeping, asleep

sleeping

sovande, vilande

dormant

torftig, behövande, nödlidande

needy

utomordentligt, ovanlig

extraordinary

vid, ovanpå, på, anmaning

on

You can find it in:

SvenskaEngelska