słownik węgiersko-angielski »

tetten w języku angielskim

węgierskiangielski
tetten ér

cop [cops]◼◼◼ noun
[UK: kɒp] [US: ˈkɑːp]

catch in the act[UK: kætʃ ɪn ðə ækt] [US: ˈkætʃ ɪn ðə ˈækt]

catch out[UK: kætʃ ˈaʊt] [US: ˈkætʃ ˈaʊt]

catch red-handed[UK: kætʃ red ˈhæn.dɪd] [US: ˈkætʃ ˈred ˈhæn.dəd]

catch red-handed in the act[UK: kætʃ red ˈhæn.dɪd ɪn ðə ækt] [US: ˈkætʃ ˈred ˈhæn.dəd ɪn ðə ˈækt]

nab [nabbed, nabbed, nabbing, nabs] verb
[UK: næb] [US: ˈnæb]

tetten ér (vkit) kamerán

caught on camera

tetten ér vkt

catch somebody in the act[UK: kætʃ ˈsʌm.bə.di ɪn ðə ækt] [US: ˈkætʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈækt]

catch somebody on the hop[UK: kætʃ ˈsʌm.bə.di ɒn ðə hɒp] [US: ˈkætʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ðə ˈhɑːp]

catch somebody with the goods[UK: kætʃ ˈsʌm.bə.di wɪð ðə ɡʊdz] [US: ˈkætʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ðə ˈɡʊdz]

surprise somebody in the act[UK: sə.ˈpraɪz ˈsʌm.bə.di ɪn ðə ækt] [US: sər.ˈpraɪz ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈækt]

take somebody in the act[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ɪn ðə ækt] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈækt]

tetten érik

be caught red-handed[UK: bi ˈkɔːt red ˈhæn.dɪd] [US: bi ˈkɔːt ˈred ˈhæn.dəd]

be taken red-handed[UK: bi ˈteɪkən red ˈhæn.dɪd] [US: bi ˈteɪkən ˈred ˈhæn.dəd]

tettenérés főnév

surprise in the act noun
[UK: sə.ˈpraɪz ɪn ðə ækt] [US: sər.ˈpraɪz ɪn ðə ˈækt]

surprise [surprises] noun
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

tettenérve (bűncselekmény elkövetéskor) határozószó

flagrante delicto (in the very act of committing the offense) adverb
[UK: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktəʊ] [US: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktoʊ]

elkülönítetten határozószó

detachedly adverb
[UK: dɪˈtæʧɪdli ] [US: dɪˈtæʧɪdli ]

ellentetten határozószó

reciprocally adverb
[UK: rɪ.ˈsɪ.prək.l̩i] [US: rɪ.ˈsɪ.prək.l̩i]

előtéttengely főnév

countershaft◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.ʃɑːft] [US: ˈkaʊn.tər.ˌʃæft]

jack-shaft noun
[UK: dʒæk ʃɑːft] [US: ˈdʒæk ˈʃæft]

jackshaft noun
[UK: dʒˈakʃaft] [US: dʒˈækʃæft]

lay-shaft noun
[UK: leɪ ʃɑːft] [US: ˈleɪ ˈʃæft]

erőltetetten határozószó

forcedly adverb
[UK: ˈfɔː.sɪd.lɪ] [US: fɔːrst.liː]

primly adverb
[UK: ˈprɪm.li] [US: ˈprɪm.li]

stiltedly adverb
[UK: ˈstɪl.tɪd.li] [US: ˈstɪl.tɪd.li]

erőltetetten mosolyog

give a wry smile[UK: ɡɪv ə raɪ smaɪl] [US: ˈɡɪv ə ˈraɪ ˈsmaɪl]

erőltetetten nevet

laugh on the other side of the face[UK: lɑːf ɒn ðə ˈʌð.ə(r) saɪd əv ðə feɪs] [US: ˈlæf ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈsaɪd əv ðə ˈfeɪs]

laugh on the wring side of the face[UK: lɑːf ɒn ðə rɪŋ saɪd əv ðə feɪs] [US: ˈlæf ɑːn ðə ˈrɪŋ ˈsaɪd əv ðə ˈfeɪs]

laugh on the wrong side of the mouth[UK: lɑːf ɒn ðə rɒŋ saɪd əv ðə maʊθ] [US: ˈlæf ɑːn ðə ˈrɒŋ ˈsaɪd əv ðə ˈmaʊθ]

erőltetetten szerény melléknév

demure adjective
[UK: dɪ.ˈmjʊə(r)] [US: ˌdɪ.ˈmjʊr]

fejvesztetten kapkod

panic[UK: ˈpæ.nɪk] [US: ˈpæ.nɪk]

fejvesztetten menekül (átv)

stampede[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

fejvesztetten menekülő személy (átv) főnév

stampeder noun
[UK: stæmˈpiːdə ] [US: stæmˈpidər ]

fejvesztetten menekülve

in full flight[UK: ɪn fʊl flaɪt] [US: ɪn ˈfʊl ˈflaɪt]

fejvesztetten rohan (átv)

stampede[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

lekerekítetten melléknév

roundedly adjective
[UK: ˈraʊndɪdli ] [US: ˈraʊndədli ]

megfeszítetten határozószó

intently adverb
[UK: ɪn.ˈtent.li] [US: ˌɪn.ˈtent.li]

megfeszítetten gondolkozik

think hard[UK: ˈθɪŋk hɑːd] [US: ˈθɪŋk ˈhɑːrd]

mélyítetten kalapált melléknév

incuse◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈkjuːz] [US: ɪn.ˈkjuːz]

12

You can find it in:

węgierskiangielski