słownik węgiersko-angielski »

egyedi w języku angielskim

węgierskiangielski
egyedi melléknév

unique◼◼◼ adjective
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

individual◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl]

special◼◼◻ adjective
[UK: ˈspeʃ.l̩] [US: ˈspeʃ.l̩]

particular◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

original◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

discrete◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈskriːt] [US: ˌdɪ.ˈskriːt]

one-off adjective
[UK: wʌn ɒf] [US: wʌn ˈɒf]

non-series adjective
[UK: nɒn ˈsɪə.riːz] [US: ˈnɑːn ˈsɪ.riz]

egyedi azonosító

guid (Globally unique identifier)[UK: ɡˈɪd ɡlˈəʊbəli juːnˈiːk aɪdˈentɪfˌaɪə] [US: ɡˈɪd ɡlˈoʊbəli juːnˈiːk aɪdˈentɪfˌaɪɚ]

egyedi biztosítás

single insurance[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ɪn.ˈʃʊə.rəns] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˌɪn.ˈʃʊ.rəns]

egyedi elbánásban részesítés főnév

individualization noun
[UK: ˌɪndɪvˌɪdjuːəlaɪzˈeɪʃən] [US: ˌɪndɪvˌɪduːəlᵻzˈeɪʃən]

egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító

individual electronic registration id[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl ˌɪ.lek.ˈtrɒ.nɪk ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩ ɪd] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl ə.ˌlek.ˈtrɑː.nɪk ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩ ˈɪd]

egyedi érctömb ércér közelében

bonny[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

egyedi gyártás

piece production[UK: piːs prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈpiːs prə.ˈdək.ʃn̩]

egyedi jellege (vknek) főnév

uniqueness [uniquenesses] noun
[UK: juː.ˈniːk.nəs] [US: juː.ˈniːk.nəs]

uniquity noun
[UK: juːnˈɪkwɪti] [US: juːnˈɪkwɪɾi]

egyedi jelzet főnév

book number [book numbers] noun
[UK: bʊk ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈbʊk ˈnʌm.br̩]

egyedi jogsérelem

private wrong[UK: ˈpraɪ.vɪt rɒŋ] [US: ˈpraɪ.vət ˈrɒŋ]

egyedi jogsértés

private wrong[UK: ˈpraɪ.vɪt rɒŋ] [US: ˈpraɪ.vət ˈrɒŋ]

egyedi kutatómunka

case studies[UK: keɪs ˈstʌ.dɪz] [US: ˈkeɪs ˈstʌ.diz]

egyedi próba

case study [case studies] noun
[UK: keɪs ˈstʌ.di] [US: ˈkeɪs ˈstʌ.di]

single test[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈtest] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈtest]

egyedi takarmányozás

individual feeding[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl ˈfiːd.ɪŋ]

separate feeding[UK: ˈse.prət ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˈse.pə.ˌret ˈfiːd.ɪŋ]

egyedi vizsgálat

single test◼◼◼[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈtest] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈtest]

case study [case studies] noun
[UK: keɪs ˈstʌ.di] [US: ˈkeɪs ˈstʌ.di]

egyedi vizsgálatok

case studies◼◼◼[UK: keɪs ˈstʌ.dɪz] [US: ˈkeɪs ˈstʌ.diz]

egyedileg határozószó

uniquely◼◼◼ adverb
[UK: juː.ˈniː.kli] [US: juː.ˈniː.kli]

egyedileg kezel ige

individuate [individuated, individuated, individuating, individuates] verb
[UK: ˌɪndɪvˈɪdjuːˌeɪt] [US: ˌɪndɪvˈɪdʒuːˌeɪt]

egyediség főnév

singularity [singularities]◼◼◼ noun
[UK: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti] [US: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]

egyedítés főnév

haecceity (quiddity) noun
[UK: hˈiːksiːti] [US: hˈiːksiːɾi]

a negyedik hatvány főnév
menny

biquadrate noun
[UK: baɪkwˈɒdreɪt] [US: baɪkwˈɑːdreɪt]

az ismeretlen negyedik hatványát tartalmazó melléknév
menny

biquadratic adjective
[UK: ˌbaɪ.kwɒ.ˈdræ.tɪk] [US: ˌbaɪ.kwɑː.ˈdræ.tɪk]

beszédbe elegyedik

engage in conversation[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ɪn ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: en.ˈɡeɪdʒ ɪn ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

beszédbe elegyedik vkivel

chat somebody up[UK: tʃæt ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈtʃæt ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

beszédbe elegyedik vkvel

engage somebody in conversation[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ˈsʌm.bə.di ɪn ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: en.ˈɡeɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

get talking with somebody[UK: ˈɡet ˈtɔːk.ɪŋ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈtɔːk.ɪŋ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

beszélgetésbe elegyedik vkvel

engage in colloquy with somebody[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ɪn ˈkɒ.lə.kwi wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: en.ˈɡeɪdʒ ɪn ˈkɑː.lə.kwi wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elegyedik ige

intermingle [intermingled, intermingled, intermingling, intermingles]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪŋ.ɡl̩]

alloy [alloyed, alloyed, alloying, alloys] verb
[UK: ˈæ.lɔɪ] [US: ˈæ.ˈlɔɪ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski