słownik Węgiersko-Angielski »

biztosít w języku angielskim

WęgierskiAngielski
biztosít [~ott, ~son, ~ana] ige

ensure [ensured, ensuring, ensures]◼◼◼verb
[UK: ɪn.ˈʃʊə(r)] [US: en.ˈʃʊr]
This treaty ensures peace. = Ez az egyezmény biztosítja a békét.

provide [provided, providing, provides]◼◼◼verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]
The insurance company will provide coverage for the stolen items. = Az biztosító cég fedezetet fog biztosítani az ellopott tárgyak számára.

support [supported, supporting, supports]◼◼◼verb
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]
He pledged his support. = Segítségéről biztosított.

guarantee [guaranteed, guaranteeing, guarantees]◼◼◼verb
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiː] [US: ˌɡe.rən.ˈtiː]
That's something that I can't guarantee. = Erről nem tudlak biztosítani.

secure [secured, securing, secures]◼◼◻verb
[UK: sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: sɪ.ˈkjʊr]
Secure the area. = Biztosítsd a területet.

grant [granted, granting, grants]◼◼◻verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

assure [assured, assuring, assures]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈʃɔː(r)] [US: ə.ˈʃʊr]

cover [covered, covering, covers]◼◼◻verb
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

strengthen [strengthened, strengthening, strengthens]◼◼◻verb
[UK: ˈstreŋ.θn̩] [US: ˈstreŋ.θn̩]

make sure◼◼◻verb
[UK: ˈmeɪk ʃʊə(r)] [US: ˈmeɪk ˈʃʊr]

insure [insured, insuring, insures]◼◼◻verb
[UK: ɪn.ˈʃʊə(r)] [US: ˌɪn.ˈʃʊr]

guard [guarded, guarding, guards]◼◼◻verb
[UK: ɡɑːd] [US: ˈɡɑːrd]

warrant [warranted, warranting, warrants]◼◼◻verb
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

anchor [anchored, anchoring, anchors]◼◻◻verb
[UK: ˈæŋkə(r)] [US: ˈæŋkər]

patrol [patrolled, patrolling, patrols]◼◻◻verb
[UK: pə.ˈtrəʊl] [US: pəˈtroʊl]

indemnify [indemnified, indemnifying, indemnifies]◼◻◻verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ]

avouch [avouched, avouching, avouches]verb
[UK: ə.ˈvaʊtʃ] [US: ə.ˈvaʊtʃ]

supply [supplied, supplying, supplies]verb
[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]

biztosít [~ott, ~son, ~ana] ige
vall

appropriate [appropriated, appropriating, appropriates]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

biztosít (fedezéket) [~ott, ~son, ~ana] ige

defiladeverb
[UK: ˌde.fɪ.ˈleɪd] [US: ˌde.fə.ˈleɪd]

biztosít (valakit (valamiről)) [~ott, ~son, ~ana] ige

reassure (sb of something) [reassured, reassuring, reassures]◼◼◼verb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə(r)] [US: ˌriə.ˈʃʊr]

biztosít (valami ellen) [~ott, ~son, ~ana] ige

indemnify against (something)verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

indemnify from (something)verb
[UK: ɪn.ˈdem.nɪ.faɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈdem.nə.ˌfaɪ frəm ˈsʌm.θɪŋ]

biztosít valakit (valami) felől

certify somebody of (something)[UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztosít valakit (valamiről)

make somebody sure of (something)[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ʃʊə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʃʊr əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztosítalak (valamiről)

I'll see to it◼◼◼[UK: aɪl ˈsiː tuː ɪt] [US: ˈaɪl ˈsiː ˈtuː ˈɪt]

biztosítandó melléknév

securableadjective
[UK: sɪˈkjʊərəbl ] [US: sɪˈkjʊrəbl ]

biztosítatlan melléknév

unvouchedadjective
[UK: ˌʌnˈvaʊʧt ] [US: ʌnˈvaʊʧt ]

biztosíthatlak róla

let me tell you◼◼◼[UK: let miː tel juː] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː]

biztosíthatom arról, hogy …

I can ensure you that[UK: ˈaɪ kæn ɪn.ˈʃʊə(r) juː ðæt] [US: ˈaɪ ˈkæn en.ˈʃʊr ˈjuː ˈðæt]

biztosíthatom róla

let me tell you◼◼◼[UK: let miː tel juː] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː]

biztosíthatom róla, hogy …

let me tell you that[UK: let miː tel juː ðæt] [US: ˈlet ˈmiː ˈtel ˈjuː ˈðæt]

biztosítható melléknév

insurable◼◼◼adjective
[UK: ɪnˈʃʊərəbl ] [US: ɪnˈʃʊrəbl ]

assurableadjective
[UK: əˈʃʊərəbl ] [US: əˈʃʊrəbl ]

biztosítja (valaminek) a hatását

put something across[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs]

biztosítja a rendet (országban)

police◼◼◼[UK: pə.ˈliːs] [US: pə.ˈliːs]

biztosított melléknév

insured [insureds]◼◼◼adjective
[UK: ɪn.ˈʃʊəd] [US: ˌɪn.ˈʃʊrd]

assured◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈʃɔːd] [US: ə.ˈʃʊrd]
Victory is not assured. = A győzelem nem biztosított.

secured◼◼◼adjective
[UK: sɪ.ˈkjʊəd] [US: sɪ.ˈkjʊrd]

ensured◼◼◼adjective
[UK: ɪn.ˈʃʊəd] [US: en.ˈʃʊrd]

12