słownik węgiersko-angielski »

útján w języku angielskim

węgierskiangielski
útján

through◼◼◼ adverb
[UK: θruː] [US: θruː]

by way of◼◻◻[UK: baɪ ˈweɪ əv] [US: baɪ ˈweɪ əv]

byways[UK: ˈbaɪ.weɪz] [US: ˈbaɪ.ˌwez]

intermediately[UK: ˌɪn.tə.ˈmiː.dɪət.li] [US: ˌɪn.tə.ˈmiː.dɪət.li]

útján határozószó

via the …route adverb
[UK: ˈvaɪə ðə ruːt] [US: ˈvaɪə ðə ˈraʊt]

a beteg a biztos gyógyulás útján van (átv)

the patient is making a good recovery[UK: ðə ˈpeɪʃnt ɪz ˈmeɪk.ɪŋ ə ɡʊd rɪˈk.ʌ.və.ri] [US: ðə ˈpeɪ.ʃənt ˈɪz ˈmeɪk.ɪŋ ə ˈɡʊd rɪˈk.ʌ.vri]

a sajtó útján

through the medium of the press[UK: θruː ðə ˈmiː.dɪəm əv ðə pres] [US: θruː ðə ˈmiː.diəm əv ðə ˈpres]

a saját útján jár

go one's own way[UK: ɡəʊ wʌnz əʊn ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ wʌnz ˈoʊn ˈweɪ]

take one's own course[UK: teɪk wʌnz əʊn kɔːs] [US: ˈteɪk wʌnz ˈoʊn ˈkɔːrs]

ajándékozás útján jut hozzá (vmi)hez

acquire something by free gift[UK: ə.ˈkwaɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ baɪ friː ɡɪft] [US: ə.ˈkwaɪər ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfriː ˈɡɪft]

barátok útján

through friends[UK: θruː frendz] [US: θruː ˈfrendz]

bimbódzás útján szaporodó ige

gemmate [gemmated, gemmated, gemmating, gemmates] verb
[UK: ˈdʒe.mɪt] [US: ˈdʒe.meɪt]

burkolás útján álalak keletkezése (ásv) főnév

perimorphism noun
[UK: pˈerɪmˌɔːfɪzəm] [US: pˈerɪmˌoːrfɪzəm]

csere útján elad

truck[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

csere útján szerez

truck[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

csurgatás útján elválik ige

liquate verb
[UK: ˈlɪ.kweɪt] [US: ˈlaɪ.kweɪt]

egy újság útján hallottam róla

I heard of it through a newspaper[UK: ˈaɪ hɜːd əv ɪt θruː ə ˈnjuː.speɪ.pə(r)] [US: ˈaɪ ˈhɝːd əv ˈɪt θruː ə ˈnuːz.ˌpe.pər]

egy újság útján értesültem róla

I heard of it through a newspaper[UK: ˈaɪ hɜːd əv ɪt θruː ə ˈnjuː.speɪ.pə(r)] [US: ˈaɪ ˈhɝːd əv ˈɪt θruː ə ˈnuːz.ˌpe.pər]

elbirtoklás útján

precriptively[UK: prɪkrˈɪptɪvli] [US: prɪkrˈɪptɪvli]

elévülés útján

precriptively[UK: prɪkrˈɪptɪvli] [US: prɪkrˈɪptɪvli]

engesztelés útján határozószó

propitiatorily adverb
[UK: prəpˌɪʃɪˈatərəli] [US: prəpˈɪʃɪˌæɾoːrəli]

fototelegráfia útján készült kép főnév
fiz

phototelegraph noun
[UK: fˌəʊtəʊtˈelɪɡrˌaf] [US: fˌoʊɾoʊtˈelɪɡrˌæf]

galvánozás útján való aranyozás

electro-gilding[UK: ə.ˈlek.trəʊ ˈɡɪld.ɪŋ] [US: ə.ˈlektro.ʊ ˈɡɪld.ɪŋ]

gyógyulás útján van

be mending[UK: bi ˈmend.ɪŋ] [US: bi ˈmend.ɪŋ]

be on the mend[UK: bi ɒn ðə mend] [US: bi ɑːn ðə ˈmend]

görögök szavazás útján hozott néphatározata (rég) főnév

psephism noun
[UK: sˈefɪzəm] [US: sˈefɪzəm]

halad a maga útján

go along[UK: ɡəʊ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ]

go one's way[UK: ɡəʊ wʌnz ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ wʌnz ˈweɪ]

halad az útján

stand on[UK: stænd ɒn] [US: ˈstænd ɑːn]

hallás útján határozószó

aurally adverb
[UK: ˈɔː.rə.li] [US: ˈɔː.rə.li]

helyettes útján

by deputy[UK: baɪ ˈde.pjʊ.ti] [US: baɪ ˈde.pjə.ti]

helyi szervek útján történő kormányzás híve főnév

communalist noun
[UK: ˈkɒmjʊnlɪst ] [US: kəmˈjunəlɪst ]

hirdetés útján

through an advertisement[UK: θruː ən əd.ˈvɜː.tɪ.smənt] [US: θruː ˈæn əd.ˈvɝː.təz.mənt]

házasság útján szerzett rokonok főnév

in-laws◼◻◻ noun
[UK: ɪn lɔːz] [US: ɪn ˈlɒz]

házasságtörés útján határozószó

adulterously adverb
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rə.sli] [US: ə.ˈdʌl.tə.rə.sli]

javulás útján van

be on the mend[UK: bi ɒn ðə mend] [US: bi ɑːn ðə ˈmend]

be on the road to recovery[UK: bi ɒn ðə rəʊd tuː rɪˈk.ʌ.və.ri] [US: bi ɑːn ðə roʊd ˈtuː rɪˈk.ʌ.vri]

jelentés útján értesít ige

bulletinize verb
[UK: bˈʊlɪtˌɪnaɪz] [US: bˈʊlɪtˌɪnaɪz]

jobbulás útján van

be on the mend[UK: bi ɒn ðə mend] [US: bi ɑːn ðə ˈmend]

ki-ki a maga útján

each one his own way[UK: iːtʃ wʌn hɪz əʊn ˈweɪ] [US: ˈiːtʃ wʌn ˈhɪz ˈoʊn ˈweɪ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski