słownik węgiersko-angielski » összevon w języku angielskim

węgierskiangielski
összevon ige

merge◼◼◼ verb
[UK: mɜːdʒ] [US: ˈmɝːdʒ]

amass◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈmæs] [US: ə.ˈmæs]

mass◼◼◻ verb
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

rally◼◼◻ verb
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

concentrate◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒn.sən.treɪt] [US: ˈkɑːn.sən.ˌtret]

contract◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

close up verb
[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

draw together verb
[UK: drɔː tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈdrɒ tə.ˈɡe.ðər]

shrink [shrank shrunk, shrunk shrunken] verb
[UK: ʃrɪŋk ʃræŋk ʃrʌŋk ʃrʌŋk ˈʃrʌnkən] [US: ˈʃrɪŋk ˈʃræŋk ˈʃrəŋk ˈʃrəŋk ˈʃrʌŋkən]
irregular verb

összevon (szöveget) ige

redact verb
[UK: rɪ.ˈdækt] [US: rə.ˈdækt]

összevonja a szemöldökét

knit the brows[UK: nɪt ðə braʊz] [US: ˈnɪt ðə ˈbraʊz]

összevonja szemöldökét

lour verb
[UK: ˈlaʊə(r)] [US: ˈlaʊr]

scowl[UK: skaʊl] [US: ˈskaʊl]

összevont melléknév

drawn◼◼◼ adjective
[UK: drɔːn] [US: ˈdrɒn]

contracted◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtræk.tɪd] [US: ˈkɑːn.træk.təd]

összevont alak

short form[UK: ʃɔːt ˈfɔːm] [US: ˈʃɔːrt ˈfɔːrm]

összevont készség teszt (nyelvvizsga)

TOEFL® test (test of English as a foreign language)

összevont szemöldök

knitted eyebrows[UK: ˈnɪ.tɪd ˈaɪ.braʊz] [US: ˈnɪ.təd ˈaɪ.ˌbrɑːwz]

összevonás főnév

concentration◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sən.ˈtreɪʃ.n̩]

contraction◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈtræk.ʃn̩] [US: kən.ˈtræk.ʃn̩]

csapatösszevonás

concentration of troops

hangokat összevon ige

slur verb
[UK: slɜː(r)] [US: sˈlɝː]

hangösszevonás főnév

crasis noun
[UK: krˈasiz] [US: krˈæsiz]

magánhangzó-összevonás főnév

synaloepha noun
[UK: sˈɪnəlˌəʊfə] [US: sˈɪnəlˌoʊfə]

nem összevont (szavak) melléknév

uncontracted adjective
[UK: ˌʌnkənˈtræktɪd ] [US: ʌnˈkɑntræktəd ]

oximoron (ellentétek összevonása) (lányos fiú) főnév

oxymoron◼◼◼ noun
[UK: ˌɒk.sɪ.ˈmɔː.rɒn] [US: aksi.ˈmɔːran]

szóösszevonás

blend[UK: blend] [US: ˈblend]

portmanteau word[UK: pɔːt.ˈmæn.təʊ ˈwɜːd] [US: pɔːrt.ˈmænto.ʊ ˈwɝːd]

You can find it in:

węgierskiangielski