Ungersk-Engelsk ordbok »

összevon är på engelska

UngerskaEngelska
összevon ige

merge [merged, merged, merging, merges]◼◼◼ verb
[UK: mɜːdʒ] [US: ˈmɝːdʒ]

amass [amassed, amassed, amassing, amasses]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈmæs] [US: ə.ˈmæs]

mass [massed, massed, massing, masses]◼◼◻ verb
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

rally [rallied, rallied, rallying, rallies]◼◼◻ verb
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

concentrate [concentrated, concentrated, concentrating, concentrates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒn.sən.treɪt] [US: ˈkɑːn.sən.ˌtret]

contract [contracted, contracted, contracting, contracts]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

close up verb
[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

draw together verb
[UK: drɔː tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈdrɒ tə.ˈɡe.ðər]

shrink [shrank, shrunk(en), shrinking, shrinks] irregular verb
[UK: ʃrɪŋk ʃræŋk ʃrʌŋk ʃrʌŋk ˈʃrʌnkən] [US: ˈʃrɪŋk ˈʃræŋk ˈʃrəŋk ˈʃrəŋk ˈʃrʌŋkən]

összevon (szöveget) ige

redact [redacted, redacted, redacting, redacts] verb
[UK: rɪ.ˈdækt] [US: rə.ˈdækt]

összevonja a szemöldökét

knit the brows[UK: nɪt ðə braʊz] [US: ˈnɪt ðə ˈbraʊz]

összevonja szemöldökét

lour [loured, loured, louring, lours] verb
[UK: ˈlaʊə(r)] [US: ˈlaʊr]

scowl[UK: skaʊl] [US: ˈskaʊl]

összevont melléknév

drawn◼◼◼ adjective
[UK: drɔːn] [US: ˈdrɒn]

contracted◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtræk.tɪd] [US: ˈkɑːn.træk.təd]

összevont alak

short form[UK: ʃɔːt ˈfɔːm] [US: ˈʃɔːrt ˈfɔːrm]

összevont készség teszt (nyelvvizsga)

TOEFL® test (test of English as a foreign language)

összevont szemöldök

knitted eyebrows[UK: ˈnɪ.tɪd ˈaɪ.braʊz] [US: ˈnɪ.təd ˈaɪ.ˌbrɑːwz]

összevonás főnév

concentration [concentrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sən.ˈtreɪʃ.n̩]

contraction [contractions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈtræk.ʃn̩] [US: kən.ˈtræk.ʃn̩]

csapatösszevonás főnév

concentration of troops noun

hangokat összevon ige

slur [slurred, slurred, slurring, slurs] verb
[UK: slɜː(r)] [US: sˈlɝː]

hangösszevonás főnév

crasis [crases] noun
[UK: krˈasiz] [US: krˈæsiz]

magánhangzó-összevonás főnév

synaloepha noun
[UK: sˈɪnəlˌəʊfə] [US: sˈɪnəlˌoʊfə]

nem összevont (szavak) melléknév

uncontracted adjective
[UK: ˌʌnkənˈtræktɪd ] [US: ʌnˈkɑntræktəd ]

oximoron (ellentétek összevonása) (lányos fiú) főnév

oxymoron [oxymorons]◼◼◼ noun
[UK: ˌɒk.sɪ.ˈmɔː.rɒn] [US: aksi.ˈmɔːran]

szóösszevonás főnév

blend [blends] noun
[UK: blend] [US: ˈblend]

portmanteau word noun
[UK: pɔːt.ˈmæn.təʊ ˈwɜːd] [US: pɔːrt.ˈmænto.ʊ ˈwɝːd]

You can find it in:

UngerskaEngelska