słownik węgiersko-angielski » értékesítés w języku angielskim

węgierskiangielski
értékesítés főnév

sale◼◼◼ noun
[UK: seɪl] [US: ˈseɪl]

sales◼◼◼ noun
[UK: seɪlz] [US: ˈseɪlz]

disposal◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩]

marketing◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑːk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈmɑːrk.ət.ɪŋ]

making use of◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ ˈjuːs əv] [US: ˈmeɪk.ɪŋ ˈjuːs əv]

conversion into money noun
[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ ˈɪn.tə ˈmʌ.ni] [US: kən.ˈvɝː.ʒən ˌɪn.ˈtuː ˈmʌ.ni]

realization noun
[UK: ˌrɪə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈriː.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

salesmanship noun
[UK: ˈseɪlz.mən.ʃɪp] [US: ˈseɪlz.mən.ˌʃɪp]

turning to account noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ tuː əˈk.aʊnt] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈtuː əˈk.aʊnt]

vent noun
[UK: vent] [US: ˈvent]

értékesítés támogatás

sales support[UK: seɪlz sə.ˈpɔːt] [US: ˈseɪlz sə.ˈpɔːrt]

értékesítés-ösztönzési főnév

sales incentive noun
[UK: seɪlz ɪn.ˈsen.tɪv] [US: ˈseɪlz ˌɪn.ˈsen.tɪv]

értékesítések

sales◼◼◼[UK: seɪlz] [US: ˈseɪlz]

értékesítési főnév

sales◼◼◼ noun
[UK: seɪlz] [US: ˈseɪlz]

értékesítési asszisztens [női]

sales assistant [female][UK: seɪlz ə.ˈsɪ.stənt ˈfiː.meɪl] [US: ˈseɪlz ə.ˈsɪ.stənt ˈfiː.ˌmel]

értékesítési csatorna főnév

distribution channel◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩ ˈtʃæn.l̩] [US: ˌdɪ.strə.ˈbjuːʃ.n̩ ˈtʃæn.l̩]

értékesítési egyesülés

marketing board[UK: ˈmɑːk.ɪt.ɪŋ bɔːd] [US: ˈmɑːrk.ət.ɪŋ ˈbɔːrd]

értékesítési erő

sales force◼◼◼

értékesítési költség főnév

distribution cost◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩ kɒst] [US: ˌdɪ.strə.ˈbjuːʃ.n̩ ˈkɑːst]

értékesítési megrendelés

saler order[UK: ˈseɪlər ˈɔːdə ] [US: ˈseɪlər ˈɔrdər ]

értékesítési módok

marketing method[UK: ˈmɑːk.ɪt.ɪŋ ˈme.θəd] [US: ˈmɑːrk.ət.ɪŋ ˈme.θəd]

értékesítési osztályt vezető mérnök

sales-engineer[UK: seɪlz ˌen.dʒɪ.ˈnɪə(r)] [US: ˈseɪlz ndʒə.ˈnɪr]

értékesítési rendszer

sales system[UK: seɪlz ˈsɪ.stəm] [US: ˈseɪlz ˈsɪ.stəm]

értékesítési szerződés főnév

distribution agreement noun
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩ ə.ˈɡriː.mənt] [US: ˌdɪ.strə.ˈbjuːʃ.n̩ ə.ˈɡriː.mənt]

értékesítési számla főnév

sales account noun

értékesítési tanácsadó főnév

merchandiser noun

értékesítési és adminisztrációs költség

selling and administration expenses[UK: ˈsel.ɪŋ ənd əd.ˌmɪ.nɪ.ˈstreɪʃ.n̩ ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈsel.ɪŋ ænd æd.ˌmɪ.nə.ˈstreɪʃ.n̩ ɪk.ˈspen.səz]

értékesítési ügynök főnév

selling agent◼◼◼ noun
[UK: ˈsel.ɪŋ ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈsel.ɪŋ ˈeɪ.dʒənt]

cikk értékesítése

marketing of a product[UK: ˈmɑːk.ɪt.ɪŋ əv ə ˈprɒ.dʌkt] [US: ˈmɑːrk.ət.ɪŋ əv ə ˈprɑː.dəkt]

hulladékértékesítés főnév

salvaging noun
[UK: ˈsæl.vɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈsæl.vɪdʒ.ɪŋ]

keresztértékesítés

cross selling◼◼◼

nagybani értékesítés főnév

merchandizing noun
[UK: ˈmɜːʧəndaɪzɪŋ ] [US: ˈmɜrʧənˌdaɪzɪŋ ]

tűzben sérült áruk értékesítése

fire-sale

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies