słownik niemiecko-węgierski » krakeel [des krakeels; —] w języku węgierskim

niemieckiwęgierski
der Krakeel [des Krakeels; ] Substantiv
[kʁaˈkeːl]

lármás civódás kifejezés

veszekedés főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Minister des Äußere

külügyminiszter

Umschlag des Biers

a sör megromlása

Notdurft des Lebens

életszükséglet

nördlich des Meeres

a tengertől északra

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

You can find it in:

niemieckiwęgierski