słownik niemiecko-węgierski » gestreite [des gestreites; —] w języku węgierskim

niemieckiwęgierski
das Gestreite [des Gestreites; ] [ɡəʃtɾˈaɪtə]

állandó civódás

veszekedés főnév

vitatkozás főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Umschlag des Biers

a sör megromlása

Notdurft des Lebens

életszükséglet

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

Minister des Äußere

külügyminiszter

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

You can find it in:

niemieckiwęgierski