słownik Łacino-Polski »

quis w języku polskim

ŁacinaPolski
quis [quis, quid] pronoun

ktopronoun
…służący do przyłączania zdania podrzędnego, gdy określa ono osobę lub zwierzę

ktopronoun
…służący do zadawania pytań o osobę lub zwierzę

quisquam [quaequam, quidquam] pronoun

cokolwiekpronoun
jakakolwiek rzecz, dowolna rzecz

ktokolwiekpronoun
obojętnie, byle kto, bez znaczenia kto

quisque [quaeque, quodque] pronoun

każdypronoun
odnoszący się do wszystkich, wszystkiego w danym zbiorze, bez wyjątku

quisquiliae noun

gniot(potocznie, potoczny) nieudana praca, dzieło rąk
noun

hołota(pogardliwie, pogardliwy) grupa osób, które zachowują się w sposób niekulturalny, chamski, ordynarny, prostacki
noun

szmiranoun
coś o niskiej lub żadnej wartości artystycznej, np.: utwór literacki, przedstawienie teatralne, obraz

tandetanoun
rzecz źle wykonana, słabej jakości

aeque [aequius, aequissime] adverb

sprawiedliwieadverb
w sposób sprawiedliwy

słusznieadverb
w uzasadniony sposób, sprawiedliwie, mając podstawę do czegoś, mając prawo do czegoś

zasłużenieadverb
zgodnie z czyimiś zasługami, słusznie, tak, jak się komuś należy

aequus [aequa -um, aequior -or -us, aequissimus -a -um] adjective

równyadjective
posiadający identyczną wartość

aliquis [aliquis, aliquid] pronoun

czyjśpronoun
należący do kogoś, kto nie jest istotny w wypowiedzi

ktośpronoun
nieokreślona osoba, nieznany człowiek

antiquus [antiqua -um, antiquior -or -us, antiquissimus -a -um] adjective

poprzedniadjective
taki, który poprzedza (w kolejności)

starożytnyadjective
związany ze starożytnością, dotyczący starożytności

staryadjective
mający wiele lat, niemłody

ubiegłyadjective
zeszły, miniony, poprzedni, ostatni

aquisgranensis noun

akwizgrańczyknoun
mieszkaniec Akwizgranu; ktoś pochodzący z Akwizgranu

aquisgranensis adjective

akwizgrańskiadjective
związany z Akwizgranem, pochodzący z Akwizgranu

Aquisgranum [Aquisgrani] noun

Akwizgran(geografia, geograficzny) niemieckie miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, bezpośrednio przy granicy z Belgią i Holandią;
noun

conquisitio [conquisitionis] noun

poszukiwanie(rzeczownik odczasownikowy) od poszukiwać
noun

conquisitor [conquisitoris] noun

badacznoun
człowiek zajmujący się badaniami naukowymi

equiseta noun

skrzypnoun
Equisetum L., roślina z monotypowej rodziny skrzypowatych;

iniquus [iniqua -um, iniquior -or -us, iniquissimus -a -um] adjective

niechętnyadjective
nieprzychylnie nastawiony do kogoś

niesłusznyadjective
niemający uzasadnienia

wrogiadjective
właściwy wrogowi/nieprzyjacielowi, wrogo nastawiony; nieprzyjazny, nieżyczliwy

inquisitio [inquisitionis] noun

badanie(medycyna, medyczny) sprawdzenie stanu zdrowia
noun

egzamin(edukacja, edukacyjny) procedura sprawdzania wiedzy teoretycznej lub praktycznej
noun

przesłuchanie(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) czynność w procesie, która ujawnia wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka lub opinie biegłego
noun

Inquisitio [inquisitionis] noun

inkwizycja(historia, historyczny, historycznie) system śledczo-sądowniczy Kościoła katolickiego, działający od XIII do XIX wieku;
noun

requiro [requirere, requisivi, requisitus] verb

wymagaćverb
żądać, chcieć coś od kogoś; domagać się

torquis [torquis] noun

łańcuszek(jubilerstwo, jubilerski) element drobnej biżuterii noszonej na szyi
noun

unusquisque pronoun

każdypronoun
odnoszący się do wszystkich, wszystkiego w danym zbiorze, bez wyjątku

Videsne quis venit? verb

egzystowaćverb
być, istnieć

Videsne quis venit? noun

bycienoun
istnienie