słownik Łacino-Polski »

ministra w języku polskim

ŁacinaPolski
ministra [ministrae] noun

ministra(neologizm) kobieta minister
noun

ministro [ministrare, ministravi, ministratus] verb

usługiwaćverb
pełnić posługi przy kimś

administra [administrae] noun

kelnerkanoun
osoba płci żeńskiej przyjmująca w restauracji zamówienie i przynosząca potrawy

administro [administrare, administravi, administratus] verb

administrowaćverb
sprawować zarząd, kierować jakąś wyodrębnioną dziedziną działalności

dysponowaćverb
wydawać polecenie wykonania lub dostarczenia czegoś

administratio [administrationis] noun

administracjanoun
zarządzanie czymś, administrowanie

agencjanoun
przedstawicielstwo jakiejś instytucji, jakiegoś przedsiębiorstwa, urzędu lub państwa

rząd(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) wykonawczy organ państwa zajmujący się jego finansami oraz prowadzący jego politykę wewnętrzną i zagraniczną;
noun

sprawowanie(rzeczownik odczasownikowy) od sprawować
noun

administrator [administratoris] noun

administratornoun
osoba zarządzająca czymś

szafarz(religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) osoba uprawniona do udzielania sakramentu;
noun

administrator principalis noun

pryncypał(potocznie, potoczny) przełożony
noun