słownik Łacino-Polski »

pressus w języku polskim

ŁacinaPolski
pressus [pressa, pressum] noun

ucisknoun
oddziaływanie pewną siłą na coś

comprimo [comprimere, compressi, compressus] verb

uśmierzaćverb
powodować ustępowanie lub zakończenie

cupressus [cupressus] noun

cyprys(dendrologia, drzewoznawstwo, dendrologiczny, drzewoznawczy) Cupressus L., wysmukłe drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych;
noun

expressus [expressa -um, expressior -or -us, expressissimus -a -um] verb

wyrażaćverb
opisywać ustnie lub pisemnie, dawać informację o czymś lub kimś; być wyrazem czegoś

imprimo [imprimere, impressi, impressus] verb

wszczepićverb
nauczyć czegoś kogoś

opprimo [opprimere, oppressi, oppressus] verb

likwidować(potocznie, potoczny) (eufemistycznie) zabijać, pozbawiać życia
verb

likwidowaćverb
usuwać, znosić lub rozwiązywać coś

supprimo [supprimere, suppressi, suppressus] verb

tłumić(o emocjach, uczuciach, odczuciach) powstrzymywać, hamować, nie dawać upustu; starać się nie okazywać uczuć
verb