słownik Łacino-Polski »

modus agendi w języku polskim

ŁacinaPolski
modus [modi] noun

postawanoun
sposób zachowania

postawanoun
typowy dla danego człowieka stosunek do czegoś;

sposóbnoun
metoda, algorytm zrobienia czegoś, rozwiązania jakiegoś problemu

sposóbnoun
styl, rodzaj zachowania, wyglądu itp.

stylistyka(literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) (architektura, architektoniczny) (muzykologia, muzyka, muzykologiczny, muzyczny) (sztuka) styl charakterystyczny dla danego twórcy lub dzieła
noun

tryb(językoznawstwo, językoznawczy) kategoria gramatyczna wyrażająca stosunek mówiącego do treści wypowiedzenia;
noun

tryb(muzykologia, muzyka, muzykologiczny, muzyczny) molowa lub durowa wersja akordu, tonacji, lub gamy
noun

trybnoun
procedura lub ustalony wariant jej wykonania