słownik Łacino-Polski »

navi w języku polskim

navi jest odmianą słowa no.

ŁacinaPolski
no [nare, navi, -] verb

płynąćverb
poruszać się w wodzie lub na jej powierzchni, także za pomocą łodzi

pływaćverb
poruszać się w wodzie, po wodzie lub innym płynie

navicula [naviculae] noun

czajka(historia, historyczny, historycznie) (żeglarstwo, żegluga, żeglarski) łódź kozacka;
noun

czółnonoun
płaskodenna łódź, dłubaniem lub wypalaniem uzyskana z jednego pnia drzewa, napędzana wiosłami a z rzadka także drągami

furażerkanoun
miękka podłużna czapka bez daszka;

okręcik(zdrobniale) od okręt
noun

stateczek(zdrobniale) od statek
noun

navicula sideralis noun

prom kosmiczny(astronautyka, astronautyczny) statek kosmiczny o wielokrotnym wykorzystaniu
noun

wahadłowiec(astronautyka, astronautyczny) statek kosmiczny zdolny do wielokrotnego startu i powrotu na Ziemię;
noun

navigatio [navigationis] noun

nawigacja(astronautyka, astronautyczny) (lotnictwo, lotniczy) (żeglarstwo, żegluga, żeglarski) prowadzenie statku, samolotu lub pojazdu kosmicznego
noun

navigium [navigi(i)] noun

łódźnoun
mała jednostka pływająca poruszająca się po wodach;

żegluga(marynarka) transport wodny
noun

navis [navis] noun

okręt(żeglarstwo, żegluga, żeglarski) (wojskowość, wojskowy) jednostka pływająca pod banderą wojenną, należąca do marynarki wojennej państwa;
noun

statek(żeglarstwo, żegluga, żeglarski) duży obiekt do przewozu towarów lub ludzi drogą wodną
noun

łódźnoun
mała jednostka pływająca poruszająca się po wodach;

navis aëroplanigera noun

lotniskowiec(wojskowość, wojskowy) okręt stanowiący ruchomą bazę dla samolotów, poprzez odpowiednio ukształtowany pokład jako pas startowy;
noun

navis bellica noun

okręt wojenny(marynarka) uzbrojony statek wchodzący w skład sił zbrojnych państwa;
noun

navis sideralis noun

statek kosmiczny(astronautyka, astronautyczny) pojazd poruszający się w przestrzeni poza atmosferą Ziemi
noun

navis submarina noun

okręt podwodny(żeglarstwo, żegluga, żeglarski) (wojskowość, wojskowy) okręt wojenny, który może pływać i walczyć w zanurzeniu;
noun

navis velifera noun

żaglowiec(marynarka) statek z żaglami, napędzany siłą wiatru;
noun

navita [navitae] noun

matros(potocznie, potoczny) marynarz
noun

navitas noun

energianoun
entuzjazm, chęć do działania

abalieno [abalienare, abalienavi, abalienatus] verb

oddalaćverb
zwiększać odległość pomiędzy danymi jednostkami

odstępowaćverb
przekazywać coś, odsprzedając to na dogodnych warunkach

abalieno [abalienare, abalienavi, abalienatus] noun

oszukaństwo(potocznie, potoczny) wprowadzenie kogoś w błąd dla uzyskania korzyści
noun

abomino [abominare, abominavi, abominatus] verb

brzydzićverb
odczuwać wstręt do czegoś

adorno [adornare, adornavi, adornatus] verb

ozdabiaćverb
czynić coś ładniejszym lub strojniejszym

aduno [adunare, adunavi, adunatus] verb

jednoczyćverb
łączyć się w jedno

jednoczyćverb
łączyć się z kimś do wspólnego działania wokół jakiejś idei

zespolićverb
połączyć trwale kilka części w jedną

zjednoczyćverb
połączyć się dla wspólnego działania, realizacji wspólnych celów

aeronavis noun

samolot(lotnictwo, lotniczy) statek powietrzny wyposażony we własny napęd, mający skrzydła, które tworzą siłę nośną;
noun

aëronavis velivola noun

szybowiec(lotnictwo, lotniczy) samolot bez własnego napędu, utrzymujący się dzięki wstępującym prądom powietrza oddziałującym na skrzydła;
noun

carmino [carminare, carminavi, carminatus] verb

zgrzeblić(włókiennictwo) wyczesywać włókna
verb

ceno [cenare, cenavi, cenatus] verb

jeść kolacjęverb
spożywać wieczorny posiłek

condemno [condemnare, condemnavi, condemnatus] verb

obwiniaćverb
przypisywać, zarzucać komuś winę; oskarżać kogoś o zrobienie czegoś złego

potępiaćverb
nie pochwalać, ganić kogoś, uznawać kogoś winnym

condono [condonare, condonavi, condonatus] verb

dopuszczaćverb
uznawać coś za możliwe

ofiarowaćverb
złożyć ofiarę

prezentowaćverb
pokazywać coś

12