słownik angielsko-węgierski »

farmer w języku węgierskim

angielskiwęgierski
farmer [farmers] noun
[UK: ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈfɑːr.mər]

farmer◼◼◼ főnév

gazda◼◼◼ főnév

paraszt◼◼◻ főnév

földműves◼◼◻ főnév

gazdálkodó◼◼◻ főnév

mezőgazda◼◻◻ főnév

földművelő◼◻◻ főnév

bérlő◼◻◻ főnév

állattenyésztő◼◻◻ főnév

őstermelő◼◻◻ főnév

földmunkás főnév

farmer's co-operative noun
[UK: ˈfɑː.mərz kəʊ ˈɒ.pə.rə.tɪv]
[US: ˈfɑːr.mərz ˈkoʊ ˈɑː.pə.rə.tɪv]

téesz főnév

farmer's market noun
[UK: ˈfɑː.mərz ˈmɑːkɪt]
[US: ˈfɑːr.mərz ˈmɑːrkət]

termelői piac◼◼◼ főnév

farmer-general noun
[UK: ˈfɑː.mə(r) ˈdʒen.r̩əl]
[US: ˈfɑːr.mər ˈdʒen.r̩əl]

főadóbérlő főnév

farmers' [UK: ˈfɑː.mərz]
[US: ˈfɑːr.mərz]

farmereké

farmers' co-operative noun
[UK: ˈfɑː.mərz kəʊ ˈɒ.pə.rə.tɪv]
[US: ˈfɑːr.mərz ˈkoʊ ˈɑː.pə.rə.tɪv]

termelőszövetkezet főnév

farmery noun
[UK: fˈɑːməri]
[US: fˈɑːrmɚri]

gazdasági udvar főnév

szérűskert főnév

afternoon farmer [UK: ˌɑːf.tə.ˈnuːn ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˌæf.tər.ˈnuːn ˈfɑːr.mər]

Pató Pál

rest gazda

cottage cheese (pot cheese, farm cheese, farmer's cheese) noun
[UK: ˈkɒ.tɪdʒ tʃiːz]
[US: ˈkɑː.tədʒ ˈtʃiːz]

túró◼◼◼ főnév

fruit-farmer noun
[UK: fruːt ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈfruːt ˈfɑːr.mər]

gyümölcskertész főnév

gyümölcstermelő főnév

gentleman-farmer [UK: ˈdʒentl.mən ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈdʒen.təl.mən ˈfɑːr.mər]

gazdálkodó úriember

large farmer noun
[UK: lɑːdʒ ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈlɑːrdʒ ˈfɑːr.mər]

nagygazda főnév

little farmer noun
[UK: ˈlɪt.l̩ ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈlɪt.l̩ ˈfɑːr.mər]

kisparaszt főnév

one-horse farmer [UK: wʌn hɔːs ˈfɑː.mə(r)]
[US: wʌn ˈhɔːrs ˈfɑːr.mər]

egy lóval gazdálkodó ember

petty farmer noun
[UK: ˈpe.ti ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈpe.ti ˈfɑːr.mər]

kisbirtokos főnév

poultry-farmer noun
[UK: ˈpəʊl.tri ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈpoʊl.tri ˈfɑːr.mər]

baromfitartó◼◼◼ főnév

baromfitenyésztő főnév

rabbit-farmer noun
[UK: ˈræ.bɪt ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈræ.ˌbɪt ˈfɑːr.mər]

nyúltenyésztő főnév

sheep-farmer noun
[UK: ʃiːp ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈʃiːp ˈfɑːr.mər]

birkatenyésztő főnév

juhtenyésztő főnév

stock-farmer [UK: stɒk ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈstɑːk ˈfɑːr.mər]

állattartó főnév melléknév

állattenyésztő főnév

stud-farmer noun
[UK: stʌd ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈstəd ˈfɑːr.mər]

lótenyésztő főnév

tax-farmer noun
[UK: tæks ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈtæks ˈfɑːr.mər]

főadóbérlő főnév

tenant-farmer [UK: ˈte.nənt ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈte.nənt ˈfɑːr.mər]

bérlő főnév

urasági földbérlő

truck farmer noun
[UK: trʌk ˈfɑː.mə(r)]
[US: ˈtrək ˈfɑːr.mər]

bolgárkertész főnév

12

You can find it in:

angielskiwęgierski