Romanian-Latin dictionary »

acela meaning in Latin

RomanianLatin
acela

cui

ea

hic

id

illa

illud

ista

istud

qui

quod

acela pronume

ille [illa, illud]pronoun

is [ea, id]pronoun

iste [ista, istud]pronoun

acela conjuncție

utconjunction

același

eadem

maximē

solum

summē

valdē

īdem

același pronume

idem [eadem, idem]pronoun

ipse [ipsa, ipsum]pronoun

același adjectiv

aequus [aequa -um, aequior -or -us, aequissimus -a -um]adjective

planus [plana -um, planior -or -us, planissimus -a -um]adjective

același adverb

magnopereadverb

în același moment

idem temporis

simītū

în același timp

idem temporis

simītū

măcelar

macellarius

macellārius

măcelar substantiv

lanius [lanii](2nd) M
noun

măcelăreasă

macellārius

măcelăreasă substantiv

lanius [lanii](2nd) M
noun

măcelări

macellārius

trucīdātiō

trucīdō

măcelări substantiv

lanius [lanii](2nd) M
noun

nex [necis](3rd) F
noun

măcelărie

laniēna