Polish-Swedish dictionary »

zarząd meaning in Swedish

PolishSwedish
zarząd noun
zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością instytucji

direktion [~en ~er]substantiv

zarządca osoba zarządzająca czymś

administrator

zarządca noun
osoba zarządzająca czymś

förvaltare [~n; pl. ~, best. pl. förvaltarna]substantiv

handhavare [~n; pl. ~, best. pl. -havarna]substantiv

zarządzanie noun
sprawowanie nad czymś zarządu

ledning [~en ~ar]substantiv

zarządzanie noun
wydawanie poleceń, nakazywanie czegoś

kontroll [~en ~er]substantiv

zarządzać verb

handha [-hade, -haft, -havd -haft -havda, pres. -har]verb

zarządzać verb
kierować czymś (instytucją, zasobami), decydować o losie czegoś

styra [styrde, styrt, pres. styr]verb

zarządzenie verb
polecenie wydane przez zwierzchnika lub instytucję nadrzędną

bestämma [bestämde, bestämt, bestämd n. bestämt, pres. bestämmer, imper. bestäm]verb

organizacja pozarządowa stowarzyszenie zrzeszające osoby fizyczne lub osoby prawne, które jest niezależne od władz państwowych i nie działa dla zysku;

icke-statlig organisation