Polish-German dictionary »

zad meaning in German

PolishGerman
zad (anatomia, anatomiczny) tylna część tułowia czworonożnego zwierzęcia
noun

Kruppe | HinterteilSubstantiv

zad(ek) noun

der Hintern [des Hinterns; die Hintern]Substantiv

zadanie noun
coś, co należy wykonać

Aufgabe | AuftragSubstantiv

zadanie domowe phrase

die Hausarbeit [der Hausarbeit; die Hausarbeiten]Phrase

Zadar (geografia, geograficzny) (administracja) miasto w Chorwacji, nad Morzem Adriatyckim;
noun

ZadarSubstantiv

zadarty adjective
skierowany na końcu ku górze

ablehnen [lehnte ab; hat abgelehnt]Adjektiv

zadaszenie (rzeczownik odczasownikowy) od zadaszyć
noun

die Überdachung [der Überdachung; die Überdachungen]Substantiv

zadaszony

überdacht

zadaszyć verb
wznieść dach nad czymś

überdachen [überdachte; hat überdacht]Verb

zadatek (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) część należnej kwoty wpłacana lub wypłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy
noun

die Vorauszahlung [der Vorauszahlung; die Vorauszahlungen]Substantiv

zadatek noun
wstępnie zauważalna zdolność lub skłonność do czegoś

die Voraussetzung [der Voraussetzung; die Voraussetzungen]Substantiv

zadawać

aufgeben

zadawać verb
nakazywać komuś coś robić

vergeben [vergab; hat vergeben]Verb

zadawać verb
sprawiać komuś coś złego

der Anteil [des Anteil(e)s; die Anteile]Verb

zadek (zdrobniale) od: zad
noun

die Rückseite [der Rückseite; die Rückseiten]Substantiv

zadek noun

der Po [des Pos; die Pos] (Kurzwort für Popo)Substantiv

zademonstrować verb

vorspielen [vorspielte; hat vorgespielt]Verb

zadeptać verb

zertreten [zertrat; hat zertreten]Verb

zadowalająco adverb
w sposób zadowalający

befriedigend [befriedigender; am befriedigendsten]Adverb

zadowalający adjective
wystarczająco dobry

befriedigend | zufriedenstellendAdjektiv

zadowalać verb
zaspokajać potrzeby, odpowiadać czyimś upodobaniom

befriedigen [befriedigte; hat befriedigt]Verb

zadowolenie noun
uczucie przyjemności wywołane spełnieniem się pragnień lub pomyślnym obrotem sprawy

Zufriedenheit | GenugtuungSubstantiv

zadowolony adjective
taki, który cieszy się, czerpie zadowolenie, satysfakcję z czegoś; radosny

zufrieden [zufriedener; am zufriedensten]Adjektiv

zadość (książkowy) wystarczająca ilość czegoś, zaspokajająca pewną potrzebę
adverb

genugAdverb

zadra noun

der Schiefer [des Schiefers; die Schiefer]Substantiv

zadrapanie noun
rysa na powierzchni

der Kratzer [des Kratzers; die Kratzer]Substantiv

zadrżeć verb

erschaudern [erschauderte; ist erschaudert]Verb

zaduch phrase

der Mief [des Mief(e)s; —]Phrase

zaduma noun
głębokie zamyślenie

die Muse [der Muse; die Musen]Substantiv

zadupie (potocznie, potoczny) (grubiański, grubiańsko) wieś lub miasteczko ze słabo rozwiniętą komunikacją, handlem itp.
noun

Arsch der WeltSubstantiv

zadusić verb

strangulieren [strangulierte; hat stranguliert]Verb

Zaduszki (religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) w Kościele katolickim dzień poświęcony pamięci wszystkich zmarłych, przypadający na 2 listopada (po dniu Wszystkich Świętych);
noun

das Allerseelen [des Allerseelen; —]Substantiv

zadyma (potocznie, potoczny) (pejoratywnie, pejoratywny) publiczna burda z udziałem wielu osób, często brutalna
noun

raufen [raufte, hat gerauft]Substantiv

zadymiony adjective

dunstig [dunstiger; am dunstigsten]Adjektiv

zadzierać (przenośnie, przenośnia) narażać się komuś
verb

sich anlegenVerb

zadzierać verb
nadrywać coś, zaczepiwszy tym czymś o coś innego

aufreißen | einreißenVerb

zadzierać verb
unosić coś ku górze

hochheben [hob hoch; hat hochgehoben]Verb

zadzierać nosa verb
być zarozumiałym

auf dem hohen Ross sitzenVerb

zadziwiający adjective
wywołujący podziw, zdumienie

erstaunlich | verblüffendAdjektiv

zadziwiać verb
okazywać podziw albo zdumienie

das staunen [des Staunens; —]Verb

12