Polish-German dictionary »

sprawiedliwy meaning in German

PolishGerman
sprawiedliwy adjective
o człowieku: kierujący się zasadami sprawiedliwości

gerecht [gerechter; am gerechtesten]Adjektiv

sprawiedliwy adjective
o wyroku, prawie itp.: zgodny ze sprawiedliwością

gerecht [gerechter; am gerechtesten]Adjektiv

niesprawiedliwy adjective
taki, który nie jest sprawiedliwy; postępujący wbrew zasadom sprawiedliwości

ungerecht | unfairAdjektiv

Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy sprawiedliwość boska czasami jest powolna, ale jest zapewniona

Gott kommt langsam, aber gewiss