Ungersk-Norsk ordbok »

figyelmetlenség betyder på norska

UngerskaNorska
figyelmetlenség sb

uaktsomhet, uforsiktighet, uoppmerksomhet, vanvare

figyelmetlenségből ered

skyldes uaktsomhet