Norsk-Ungarsk ordbok »

stikker/støter gjentatte ganger betyr ungarsk

NorskUngarsk
gjentatte ganger

ismételten

sier gjentatte ganger

mondogat

bøyer seg gjentatte ganger

hajlong

ganger [ganget, ganget] vb

megszoroz, szoroz

mange ganger

sokszor

ni ganger

kilencszer

begge ganger

mind két alkalommal, mindkétszer

flest ganger

legtöbbször

mangfoldige ganger

nagyon sokszor

flere ganger

több ízben, többször

enkelte ganger

esetenként

utallige ganger

számtalanszor

noen ganger

néhányszor

tre ganger

háromszor

fire ganger

négyszer

to ganger

két ízben, kétszer

ti ganger

tízszer

tusen ganger

ezerszer

sju ganger

hétszer

hundre ganger

százszor

stiller gjentatte spørsmål

kérdezget

noen få ganger

néhány alkalommal, néhányszor, párszor

et par ganger

egyszer-kétszer, párszor

tilstrekkelig mange ganger

elégszer

så mange ganger

ahányszor, amennyiszer, annyiszor

hvor mange ganger

hányszor, mennyiszer

sender flere ganger

küldözget

opptil flere ganger

többször

like mange ganger

ugyanannyiszor, ugyanannyiszor, ugyanennyiszer

to ganger i måneden

havonta kétszer

hvor mange ganger enn

akárhányszor, akármennyiszer

hvor mange ganger som helst

akárhányszor, akármennyiszer

blomst som blomstrer to ganger

kétszer nyíló virág

lot seg ikke be to ganger

nem kérette magát

han har prøvd og feilet mange ganger

sokszor megpróbálta de siker nélkül