Norsk-Ungarsk ordbok »

forsiktig betyr ungarsk

NorskUngarsk
forsiktig * [-, -e] adj

elővigyázatos, óvatos

forsiktig ** adv

óvatosan

forsiktig antydning

finom célzás

forsiktig hentydning

finom célzás

forsiktighet [-en/-a, -er, -ene] sb

elővigyázatosság, óvatosság

behandler forsiktig

óvatosan kezel

beveger seg forsiktig

óvatosan halad

er forsiktig

vigyáz

er forsiktig med

kímél

er forsiktig med klærne sine

kíméli a ruháit

er forsiktig med å bruke midler

takarékosan gazdálkodik, takarékoskodik

for å si det forsiktig

enyhén szólva

gjør det forsiktig!

csak finoman!

går forsiktig til verks

óvatosan kezd

kjør forsiktig!

óvatosan vezess!

maner til forsiktighet

óvatosságra int

rolig og forsiktig nå!

csak lassan és óvatosan!

uforsiktig [-, -e] adj

elővigyázatlan, figyelmetlen, gondatlan, óvatlan

uforsiktig omgang

óvatlan bánásmód

uforsiktighet [-en/-a, -er, -ene] sb

elővigyázatlanság, figyelmetlenség, gondatlanság, vigyázatlanság