Norsk-Ungarsk ordbok »

føre-var-prinsipp betyr ungarsk

NorskUngarsk
føre adv

előre

føre prep

előtt

føre [-t, -r, -ne/-ra] sb

útviszony, útállapot

prinsipp [-et, -/-er, -ene/-a] sb

elv

moralsk prinsipp

erkölcsi elv

grunnleggende prinsipp

alapelv, axióma

ledende prinsipp

irányadó elv

vezérelv

er føre var

elővigyázatos

det å føre bort

elvezetés

tap av retten til å føre kjøretøy

járművezetéstől való eltiltás

det å føre en kroppsdel utover fra kroppens midtlinje

abdukció