Latinsk-Ungarsk ordbok » editio betyr ungarsk

LatinskUngarsk
editio onis f

bíró ajánlása

bíró kijelölése

kiadás

könyvkiadás

közlés

megjelentetés

tudósítás

editio princeps

első kiadás

editio typica

mintakiadás

ad v in deditionem subigo

megadásra kényszerít

al.ed. {alia editione}

más kiadással

ante expeditionem

elküldés előtt {megjelölt hivatalnoknak mutassák be}

deditio onis f

megadás

meghódolás

ed. {editio}

kiadás

ed.AId. {editio Aldina}

aldusi kiadás {Aldus Manutius 15-16. századi velencei nyomdász műhelyéből kikerült nyomtatvány}

ed.cit. {editio citata}

az idézett kiadás

ed.mai. {editio maior}

nagyobb kiadás

ed.min. {editio minor}

kisebb kiadás

ed.pr. {editio princeps}

első kiadás

ed.princ. {editio princeps}

első kiadás

edd. {editiones}

kiadások

edd.vett. {editiones veteres}

régi kiadások

exp {expeditio}

berendezés

elrendezés

fejtegetés

rövid hadjárat

rövid tárgyalás

vitatás

exp. {post expeditionem}

elrendezést követően

expeditio onis f

elküldés

felfedező út

hadi vállalkozás

hadjárat

hódító út

küldemény elküldése

küldemény továbbítása

{ki}küldetés

faces seditionis

a lázadás szítói

impeditio onis f

akadályozás

12

Andre søkemuligheter

LatinskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies