Latinsk-Ungersk ordbok »

editio är på ungerska

LatinskaUngerska
editio onis F

bíró ajánlása

bíró kijelölése

kiadás főnév

könyvkiadás főnév

közlés főnév

megjelentetés főnév

tudósítás főnév

editio princeps

első kiadás

editio typica noun

mintakiadás főnév

ad v in deditionem subigo

megadásra kényszerít

al.ed. {alia editione}

más kiadással

ante expeditionem

elküldés előtt {megjelölt hivatalnoknak mutassák be}

deditio noun
onis F

megadás főnév

meghódolás főnév

ed. {editio} noun

kiadás főnév

ed.AId. {editio Aldina}

aldusi kiadás {Aldus Manutius 15-16. századi velencei nyomdász műhelyéből kikerült nyomtatvány}

ed.cit. {editio citata}

az idézett kiadás

ed.mai. {editio maior}

nagyobb kiadás

ed.min. {editio minor}

kisebb kiadás

ed.pr. {editio princeps}

első kiadás

ed.princ. {editio princeps}

első kiadás

edd. {editiones}

kiadások

edd.vett. {editiones veteres}

régi kiadások

exp {expeditio}

berendezés főnév

elrendezés főnév

fejtegetés főnév

rövid hadjárat

rövid tárgyalás

vitatás főnév

exp. {post expeditionem}

elrendezést követően

expeditio onis F

elküldés főnév

felfedező út

hadi vállalkozás

hadjárat főnév

hódító út

küldemény elküldése

küldemény továbbítása

{ki}küldetés

faces seditionis

a lázadás szítói

impeditio noun
onis F

akadályozás főnév

12

You can find it in:

LatinskaUngerska