Latin-Romanian dictionary »

versus meaning in Romanian

LatinRomanian
versus

deoarece

drag

fiindcă

pentru că

scump

verro [verrere, verri, versus] (3rd)
verb

măturaverbă

verto [vertere, verti, versus] (3rd)
verb

învârtiverbă

rotiverbă

se învârtiverbă

traduceverbă

adversus

advers

nefavorabil

nemulțumit

opus

ostil

adverto [advertere, adverti, adversus] (3rd)
verb

reproșaverbă

animadverto [animadvertere, animadverti, animadversus] (3rd)
verb

acorda atențieverbă

concentrareverbă

da atențieverbă

fi atent laverbă

focalizaverbă

observaverbă

se concentraverbă

vedereverbă

contrōversus

controversabil

controversat

discutabil

polemizat

diversus [diversa, diversum] adjective

diferitadjectiv

distinctadjectiv

diversadjectiv

diverto [divertere, diverti, diversus] (3rd)
verb

despărțiverbă

despărțireverbă

divorțverbă

divorțaverbă

inversus

cu fundul în sus

cu susul în jos

pe dos

obversus

adversar

oponent

12