Latin-Polish dictionary »

pyroboli meaning in Polish

pyroboli is the inflected form of pyrobolus.

LatinPolish
pyrobolus [pyroboli] noun

armata(wojskowość, wojskowy) działo o długiej lufie;
noun

bomba(wojskowość, wojskowy) ładunek wypełniony materiałem wybuchowym zrzucany z samolotu lub okrętu, zwykle z mechanicznym zapalnikiem;
noun