Hungarian-Slovak dictionary »

nagyon örülök meaning in Slovak

HungarianSlovak
nagyon örülök

som veľmi rada

som veľmi rád

veľmi ma teší