Hungarian-Japan dictionary »

valószerűség meaning in Japan

HungarianJapan
valószerűség

genjitsu

genjitsushugi

jitsu

jitsuzai

makoto

misao

riariti

riarizumu

shajitsu

shajitsushugi

shin

shingi

shinjitsu

shinjitsusei

tai

teisou

You can find it in:

HungarianJapan