Hungarian-Japan dictionary »

tervrajz meaning in Japan

HungarianJapan
tervrajz

akkei

akukei

aozu

deshine

egara

gara

hakarigoto

ishou

jiken

kei

keikakuan

keiryaku

kouan

omoitsuki

purotto

sakui

sekkei

sekkeizu

sujigaki

tehazu

tsumori

zugara

zumen

tervrajzot készít

anzuru

hakaru

kokorozasu

kuwadateru

shikumu

You can find it in:

HungarianJapan