Hungarian-Japan dictionary »

szörny meaning in Japan

HungarianJapan
szörny

bakemono

hentai

ijou

kaibutsu

kaijuu

kikei

monsuta-

yajuu

szörnyen

erai

hidoi

ikuraka

nanigoto

nanika

naniyara

ogosoka

sukoshi

szörnyű

fukenzen

ikameshii

osoroshii

sugoi

susamajii

taihen

szörnyűen

iyani

szörnyűség

hentai

ijou

kikei

szörnyűséges

seizetsu