Hungarian-Japan dictionary »

nyílt meaning in Japan

HungarianJapan
nyílt

akesukena

buenryo

furanku

gouhou

kyoshintankai

sharaku

tanpaku

nyílt lelátó

buri-cha-zu

nyílt tenger

koukai

oki

nyílt titok

kouzennohimitsu

nyílt tribün

buri-cha-zu

nyíltan

houman

kasanegasane

kureguremo

marumaruto

nikudzukinoyoi

omoomoshii

pochapocha

setsujitsuni

nyíltság

choku

chokujoukeikou

magokoro

seii

seishinseii

sekirara

shinjitsu

shinsotsu

socchoku

tantouchokunyuu

You can find it in:

HungarianJapan