Hungarian-Japan dictionary »

mentegetőzés meaning in Japan

HungarianJapan
mentegetőzés

benmei

chinsha

moushiwake

shaji

shazai

wabi

You can find it in:

HungarianJapan