Hungarian-Japan dictionary »

bejelentés meaning in Japan

HungarianJapan
bejelentés

anaunsumento

genmei

happyou

kokuchi

kokutatsu

koufu

oose

rinkoku

saikoku

shinkoku

sute-tomento

te-ze

todoke

todokede

tsuuchi

tsuukoku

tsuutatsu

You can find it in:

HungarianJapan