Hungarian-Japan dictionary »

állásfoglalás meaning in Japan

HungarianJapan
állásfoglalás

deyou

doukou

hou

kiwa

saido

shisei

soburi

sokumen

taido

taisei

yoko

yokoai

yokoppara

You can find it in:

HungarianJapan