Hungarian-German dictionary »

őrségváltás meaning in German

HungarianGerman
őrségváltás

die Wachablösung [der Wachablösung; die Wachablösungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈvaxʔapˌløːzʊŋ]

die Ablösung der Wache

őrségváltási jel kifejezés

die Vergatterung [der Vergatterung; die Vergatterungen] » Substantiv
[fɛɾɡˈatərˌʊŋ]

You can find it in:

HungarianGerman