Hungarian-German dictionary »

ügyesség meaning in German

HungarianGerman
(kéz)ügyesség főnév

die Fertigkeit [der Fertigkeit; die Fertigkeiten] » Substantiv
[ˈfɛʁtɪçkaɪ̯t]

ügyesség főnév

die Geschicklichkeit [der Geschicklichkeit; die Geschicklichkeiten]◼◼◼ » Substantiv
[ɡəˈʃɪklɪçkaɪ̯t]

das Geschick [des Geschick[es; die Geschicke]◼◼◼ » Substantiv
[ɡəˈʃɪk]

die Geschichtlichkeit [der Geschichtlichkeit; —] » Substantiv
[ɡəˈʃɪçtlɪçkaɪ̯t]

die Kunst [der Kunst; die Künste] » Substantiv
[kʊnst]

die Cleverness [der Cleverness; —] » Substantiv
[ˈklɛvɐnɛs]

die Fazilität [der Fazilität; die Fazilitäten] » Substantiv
[fat͡siliˈtɛːt]

die Fingerfertigkeit [der Fingerfertigkeit; die Fingerfertigkeiten] » Substantiv
[fˈɪŋɜfˌɛɾtɪçkˌaɪt]

die Gelenkigkeit [der Gelenkigkeit; —] » Substantiv
[ɡəlˈɛnkɪçkˌaɪt]

die Geschicktheit [der Geschicktheit; —] » Substantiv
[ɡəʃˈɪktaɪt]

die Gewandheit » Substantiv
[ɡəvˈanthaɪt]

die Tüchtigkeit [der Tüchtigkeit; die Tüchtigkeiten] » Substantiv
[tˈʏçtɪçkˌaɪt]

die Turnüre » Substantiv
[tˈʊɐnyːrə]

ügyességi játék kifejezés

das Geschicklichkeitsspiel [des Geschicklichkeitsspiel(e)s; die Geschicklichkeitsspiele] » Substantiv
[ɡəˈʃɪklɪçkaɪ̯t͡sˌʃpiːl]

eladási ügyesség kifejezés

die Verkaufstüchtigkeit » Substantiv
[fɛɾkˈaʊfʃtʏçtˌɪçkaɪt]

kézügyesség főnév

die Handfertigkeit [der Handfertigkeit; die Handfertigkeiten]◼◼◼ » Substantiv
[hˈantfˌɛɾtiçkˌaɪt]

tárgyalási ügyesség kifejezés

das Verhandlungsgeschick » Substantiv
[fɛɾhˈandlʊŋsɡəʃˌɪk]

üzleti ügyesség kifejezés

die Geschäftstüchtigkeit » Substantiv
[ɡəʃˈɛftʃtʏçtˌɪçkaɪt]

You can find it in:

HungarianGerman