Hungarian-English dictionary »

sette meaning in English

HungarianEnglish
setteng ige

loiter [loitered, loitered, loitering, loiters] verb
[UK: ˈlɔɪ.tə(r)] [US: ˌlɔɪ.tər]

settenkedés főnév

slink [slinks] noun
[UK: slɪŋk] [US: slɪŋk]

settenkedett

slunk◼◼◼[UK: slʌŋk] [US: slʌŋk]

settenkedik ige

sneak [sneaked, sneaked, sneaking, sneaks]◼◼◼ irregular verb
[UK: sniːk] [US: ˈsniːk]

slink [slunk, slunk, slinking, slinks] irregular verb
[UK: slɪŋk slʌŋk slʌŋk] [US: slɪŋk slʌŋk slʌŋk]

slank verb
[UK: slˈaŋk] [US: slˈæŋk]

settenkedik a ház körül

sneak about the house[UK: sniːk ə.ˈbaʊt ðə ˈhaʊs] [US: ˈsniːk ə.ˈbaʊt ðə ˈhaʊs]

settenkedő főnév

sneaker [sneakers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsniːkə(r)] [US: ˈsniːkər]

slink [slinks]◼◼◻ noun
[UK: slɪŋk] [US: slɪŋk]

a legkeresettebb

the most wanded[UK: ðə məʊst] [US: ðə moʊst]

ecsettel leszedett aranyfüstfelesleg főnév

skewing noun
[UK: ˈskjuːɪŋ] [US: ˈskjuːɪŋ]

elcsettenés főnév

hangfire noun
[UK: hˈaŋfaɪə] [US: hˈæŋfaɪɚ]

ellát (pecséttel) ige

affix [affixed, affixed, affixing, affixes]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

gyorséttermi étel főnév

fast-food noun

keresettel él vk ellen

claim against somebody[UK: kleɪm ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkleɪm ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kétségbeesetten

desperately◼◼◼ adverb
[UK: ˈde.spə.rət.li] [US: ˈde.spə.rət.li]

frantically◼◻◻ adverb
[UK: ˈfræn.tɪk.l̩i] [US: ˈfræn.tək.ə.li]

despairingly (despondently)◼◻◻ adverb
[UK: dɪ.ˈspeə.rɪŋ.li] [US: dɪ.ˈspeə.rɪŋ.li]

forlornly◼◻◻ adverb
[UK: fə.ˈlɔːn.li] [US: fə.ˈlɔːrn.li]

like hell◼◻◻ adjective
[UK: ˈlaɪk hel] [US: ˈlaɪk ˈhel]

doubtfully adverb
[UK: ˈdaʊt.fʊ.li] [US: ˈdaʊt.fʊ.li]

kétségbeesetten fog

hold on like grim death[UK: həʊld ɒn ˈlaɪk ɡrɪm deθ] [US: hoʊld ɑːn ˈlaɪk ˈɡrɪm ˈdeθ]

kétségbeesetten kapaszkodik

hold on like grim death[UK: həʊld ɒn ˈlaɪk ɡrɪm deθ] [US: hoʊld ɑːn ˈlaɪk ˈɡrɪm ˈdeθ]

kétségbeesetten kapaszkodik (vmbe)

hang on by the skin of one's teeth[UK: hæŋ ɒn baɪ ðə skɪn əv wʌnz tiːθ] [US: ˈhæŋ ɑːn baɪ ðə ˈskɪn əv wʌnz ˈtiːθ]

kétségbeesetten küzd

stand at bay[UK: stænd ət beɪ] [US: ˈstænd ət ˈbeɪ]

kétségbeesetten küzdeni

be at bay[UK: bi ət beɪ] [US: bi ət ˈbeɪ]

kétségbeesetten tart

hold on like grim death[UK: həʊld ɒn ˈlaɪk ɡrɪm deθ] [US: hoʊld ɑːn ˈlaɪk ˈɡrɪm ˈdeθ]

kétségbeesetten védekezik

stand at bay[UK: stænd ət beɪ] [US: ˈstænd ət ˈbeɪ]

kisettenkedik ige

sneak out verb
[UK: sniːk ˈaʊt] [US: ˈsniːk ˈaʊt]

noisette rózsa

noisette rose[UK: nwɑː.ˈzet rəʊz] [US: nwɑː.ˈzet roʊz]

Parsettensit (ásv) főnév

Parsettensite noun
[UK: pˈɑːsɪtˌensaɪt] [US: pˈɑːrsɪtˌensaɪt]

pecséttel díszített melléknév
növ

sigillate adjective
[UK: sˈɪɡɪlˌeɪt] [US: sˈɪɡɪlˌeɪt]

pecséttel ellát

print[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

pecséttel lát el ige

enseal verb
[UK: ensˈiːl] [US: ensˈiːl]

rosette-i kő

Rosetta Stone[UK: roˈze.tə stəʊn] [US: roˈze.tə ˈstoʊn]

talpraesetten határozószó

aptly◼◼◼ adverb
[UK: ˈæpt.li] [US: ˈæpt.li]

expeditiously adverb
[UK: ˌek.spɪ.ˈdɪ.ʃə.sli] [US: ˌek.spə.ˈdɪ.ʃə.sli]

talpraesetten (átv) határozószó

snappily adverb
[UK: snappi.lei] [US: snappi.lei]

tárgyesettel járó melléknév

accusative adjective
[UK: ə.ˈkjuː.zə.tɪv] [US: ə.ˈkjuː.zə.tɪv]

túl keresetté tesz

over-refine[UK: ˈəʊv.ə(r) rɪ.ˈfaɪn] [US: ˈoʊv.r̩ rə.ˈfaɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish