Hungarian-English dictionary » offen meaning in English

HungarianEnglish
offenzív melléknév

offensive◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfen.sɪv] [US: ə.ˈfen.sɪv]

offenzíva főnév

offensive◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈfen.sɪv] [US: ə.ˈfen.sɪv]

böffenés főnév

belch◼◼◼ noun
[UK: beltʃ] [US: ˈbeltʃ]

böffent

burp◼◼◼[UK: bɜːp] [US: ˈbɝːp]

böffentés főnév

eructation◼◼◻ noun
[UK: ˌiː.rʌk.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌiː.rʌk.ˈteɪʃ.n̩]

felröffen ige

give a grunt verb
[UK: ɡɪv ə ɡrʌnt] [US: ˈɡɪv ə ˈɡrənt]

megint összeröffen (átv)

reune[UK: rˌiːjˈuːn] [US: rˌiːjˈuːn]

megröffen ige

give a grunt verb
[UK: ɡɪv ə ɡrʌnt] [US: ˈɡɪv ə ˈɡrənt]

összeröffennek(átv)

stick heads together[UK: stɪk hedz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈstɪk ˈhedz tə.ˈɡe.ðər]

pöffenés táj

fuff[UK: fˈʌf] [US: fˈʌf]

röffen ige

grunt◼◼◼ verb
[UK: ɡrʌnt] [US: ˈɡrənt]

röffenés főnév

pig's whisper noun
[UK: ˈpɪɡz ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈpɪɡz ˈwɪ.spər]

röffentés főnév

pig's whisper noun
[UK: ˈpɪɡz ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈpɪɡz ˈwɪ.spər]

utolsó német offenzíva a második világháborúban

battle of the bulge[UK: ˈbæt.l̩ əv ðə bʌldʒ] [US: ˈbæt.l̩ əv ðə ˈbəldʒ]

választ kiböffent

snort out an answer[UK: snɔːt ˈaʊt ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈsnɔːrt ˈaʊt ˈæn ˈæn.sər]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies