Hungarian-English dictionary »

megtekint meaning in English

HungarianEnglish
megtekint ige

view [viewed, viewed, viewing, views]◼◼◼ verb
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

visit [visited, visited, visiting, visits]◼◼◼ verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

survey [surveyed, surveyed, surveying, surveys]◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

do [did, done, doing, does]◼◼◻ irregular verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]

take in◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɪn] [US: ˈteɪk ɪn]

inlook verb
[UK: ɪn.lʊk] [US: ɪn.lʊk]

megtekint (vmt) főnév

look-see noun
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

megtekint egy képtárat

visit a picture gallery[UK: ˈvɪ.zɪt ə ˈpɪk.tʃə(r) ˈɡæ.lə.ri] [US: ˈvɪ.zət ə ˈpɪk.tʃər ˈɡæ.lə.ri]

megtekintés főnév

view [views]◼◼◼ noun
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

viewing◼◼◼ noun
[UK: ˈvjuːɪŋ] [US: ˈvjuːɪŋ]

look-see noun
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

sight [sights] noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

megtekintés (inspectio) főnév

inspection [inspections]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈspek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈspek.ʃn̩]

megtekintésre

appro[UK: ˈæ.prəʊ] [US: ˈæpro.ʊ]

megtekintésre érdemes

sight-worthy[UK: saɪt ˈwɜː.ði] [US: ˈsaɪt ˈwɝː.ði]

visitable adjective
[UK: ˈvɪ.zɪ.təbl] [US: ˈvɪ.zɪ.təbl]

megtekintésre küldött

for sale or return[UK: fɔː(r) seɪl ɔː(r) rɪ.ˈtɜːn] [US: ˈfɔːr ˈseɪl ɔːr rə.ˈtɝːn]

on sale or return[UK: ɒn seɪl ɔː(r) rɪ.ˈtɜːn] [US: ɑːn ˈseɪl ɔːr rə.ˈtɝːn]

megtekintésre küldött áru

goods on approval[UK: ɡʊdz ɒn ə.ˈpruːv.l̩] [US: ˈɡʊdz ɑːn ə.ˈpruːv.l̩]

goods sent on approbation[UK: ɡʊdz sent ɒn ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˈɡʊdz ˈsent ɑːn ˌæ.prə.ˈbeɪʃ.n̩]

megtekintésre méltó melléknév

visitable adjective
[UK: ˈvɪ.zɪ.təbl] [US: ˈvɪ.zɪ.təbl]

megtekinthető melléknév

be on view adjective
[UK: bi ɒn vjuː] [US: bi ɑːn ˈvjuː]

megtekinti a látnivalókat

go places[UK: ɡəʊ ˈpleɪs.ɪz] [US: ˈɡoʊ ˈpleɪs.ɪz]

megtekinti a nevezetességeket

see the sights[UK: ˈsiː ðə saɪts] [US: ˈsiː ðə ˈsaɪts]

árut megtekintésre küld

send goods on approval[UK: send ɡʊdz ɒn ə.ˈpruːv.l̩] [US: ˈsend ˈɡʊdz ɑːn ə.ˈpruːv.l̩]

durva weblapok megtekintése előtti figyelemfelhívás, hogy más nem figyeli-e közben a monitorunkat

NSFW (Not Safe For Work)

futólag megtekint (vmt)

run one's eye over something[UK: rʌn wʌnz aɪ ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrən wʌnz ˈaɪ ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

nem látogatható ember alkottások megtekintése (pl. elhagyott csatornahálózat)

urbex (urban exploration)

nyilvános bemutató előtt megtekint

preview[UK: ˈpriː.vjuː] [US: ˈpriː.ˌvjuː]

szabad szemmel való megtekintés főnév

macroscopy noun
[UK: mˈakrəskəpi] [US: mˈækrəskəpi]

You can find it in:

HungarianEnglish