Hungarian-English dictionary »

kontrollál meaning in English

HungarianEnglish
kontrollál ige

control [controlled, controlled, controlling, controls]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

kontrollálhatatlan melléknév

incontrollable adjective
[UK: ɪnkəntrˈəʊləbəl] [US: ɪnkəntrˈoʊləbəl]

nem kontrollálható melléknév

incontrollable adjective
[UK: ɪnkəntrˈəʊləbəl] [US: ɪnkəntrˈoʊləbəl]

You can find it in:

HungarianEnglish