Hungarian-English dictionary » hermes meaning in English

HungarianEnglish
Hermes Mercurius szárnyas cipője (római mitológiában) főnév

talaria noun
[UK: talˈeəriə] [US: tælˈeriə]

Hermész főnév

Hermes◼◼◼ noun
[UK: ˈhɜː.miz] [US: ˈhɝː.miz]

az istenek hírvivője (Hermész)

the messenger of the gods[UK: ðə ˈme.sɪn.dʒə(r) əv ðə ɡɒdz] [US: ðə ˈme.sən.dʒər əv ðə ˈɡɑːdz]

égetett fehérmész

hydraulic lime[UK: haɪ.ˈdrɔː.lɪk laɪm] [US: haɪ.ˈdrɒ.lɪk ˈlaɪm]

You can find it in:

HungarianEnglish