Hungarian-English dictionary » citrancs meaning in English

HungarianEnglish
citrancs főnév

grapefruit◼◼◼ noun
[UK: ˈɡreɪp.fruːt] [US: ˈɡreɪp.ˌfruːt]

citrancs (Citrus paradisi) főnév

grape-fruit noun
[UK: ɡreɪp fruːt] [US: ˈɡreɪp ˈfruːt]

körte alakú citrancs (Citrus decumana) főnév

pummelo noun
[UK: pʌmˈiːləʊ] [US: pʌmˈiːloʊ]

shaddock noun
[UK: ˈʃæ.dək] [US: ˈʃæ.dək]

You can find it in:

HungarianEnglish