Hungarian-English dictionary »

balon meaning in English

HungarianEnglish
balon (Gymnocephalus baloni)

Danube ruffe[UK: ˈdæ.njuːb] [US: ˈdæ.njuːb]

álarcosbálon vesz részt

masquerade[UK: ˌmɑː.skə.ˈreɪd] [US: ˌmæ.skə.ˈreɪd]

széles durbincs (Gymnocephalus baloni)

Danube ruffe[UK: ˈdæ.njuːb] [US: ˈdæ.njuːb]

You can find it in:

HungarianEnglish