Hungarian-English dictionary »

alap meaning in English

HungarianEnglish
alap főnév

basis [bases]◼◼◼irregular noun
[UK: ˈbeɪ.sɪs] [US: ˈbeɪ.ˌsɪs]
Is there some basis for this? = Van ennek valami alapja?

fund [funds]◼◼◼noun
[UK: fʌnd] [US: ˈfənd]

base [bases]◼◼◼noun
[UK: beɪs] [US: ˈbeɪs]

foundation [foundations]◼◼◼noun
[UK: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩] [US: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩]
Family is the foundation for everything. = Minden alapja a család.

basic◼◼◼noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk] [US: ˈbeɪ.sɪk]
My cat speaks basic French. = Alap szinten beszél franciául a macskám.

foundations◼◼◻noun
[UK: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩z] [US: faʊn.ˈdeɪʃ.n̩z]
Only build a house on strong foundations. = Csak erős alapra építs házat.

principle [principles]◼◼◻noun
[UK: ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈprɪn.səp.l̩]

ground [grounds]◼◼◻noun
[UK: ɡraʊnd] [US: ˈɡraʊnd]

cause [causes]◼◼◻noun
[UK: kɔːz] [US: ˈkəz]

stock [stocks]◼◼◻noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

default [defaults]◼◼◻noun
[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

stay [stays]◼◼◻noun
[UK: steɪ] [US: ˈsteɪ]

root [roots]◼◼◻noun
[UK: ruːt] [US: ˈruːt]

ultimate◼◼◻noun
[UK: ˈʌl.tɪ.mət] [US: ˈʌl.tə.mət]

bottom [bottoms]◼◼◻noun
[UK: ˈbɒ.təm] [US: ˈbɑː.təm]

grounding◼◼◻noun
[UK: ˈɡraʊnd.ɪŋ] [US: ˈɡraʊnd.ɪŋ]

footing [footings]◼◼◻noun
[UK: ˈfʊt.ɪŋ] [US: ˈfʊt.ɪŋ]

occasion [occasions]◼◼◻noun
[UK: əˈk.eɪʒ.n̩] [US: əˈk.eɪʒ.n̩]

groundwork◼◼◻noun
[UK: ˈɡraʊn.dwɜːk] [US: ˈɡraʊn.ˌdwərk]

substrate [substrates]◼◻◻noun
[UK: ˈsʌb.streɪt] [US: ˈsʌb.ˌstret]

substratum [substrata]◼◻◻irregular noun
[UK: ˌsʌb.ˈstrɑː.təm] [US: ˌsʌb.ˈstrɑː.təm]

patten [pattens]noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæt.n̩]

rudiment [rudiments]noun
[UK: ˈruː.dɪ.mənt] [US: ˈruː.də.mənt]

substratanoun
[UK: ˌsʌb.ˈstrɑː.tə] [US: ˌsʌb.ˈstrɑː.tə]

alap melléknév

main◼◼◻adjective
[UK: meɪn] [US: ˈmeɪn]

chief◼◼◻adjective
[UK: tʃiːf] [US: ˈtʃiːf]

alap (fundus) főnév

fundus [fundi]◼◼◼noun
[UK: ˈfʌndəs] [US: ˈfʌndəs]

alap (pókerben) főnév

ante [antes]◼◼◼noun
[UK: ˈæn.ti] [US: ˈæn.ti]

alap (átv) főnév

claim [claims]◼◼◼noun
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]
His claim to fame is his groundbreaking research in the medical field. = A hírnevének az alapja az orvostudomány terén végzett úttörő kutatása.

alap

fundamental[UK: ˌfʌn.də.ˈmen.tl̩] [US: ˌfʌn.də.ˈmen.tl̩]

original[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

alapmelléknév

elementaryadjective
[UK: ˌel.ɪ.ˈment.ər.i] [US: ˌel.ɪ.ˈment.ər.i]

alap bérleti díj

basic rent◼◼◼[UK: ˈbeɪ.sɪk rent] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈrent]

alap-osztókúp (kúpos fogaskeréké) főnév
műsz

pitch conenoun
[UK: pɪtʃ kəʊn] [US: ˈpɪtʃ ˈkoʊn]

alap számolási művelet

basic operation of arithmetic[UK: ˈbeɪ.sɪk ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩ əv ə.ˈrɪθ.mə.tɪk] [US: ˈbeɪ.sɪk ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩ əv ˌe.ˌrɪθ.ˈme.tɪk]

alapadatok főnév

raw data◼◼◼noun
[UK: rɔː ˈdeɪt.ə] [US: ˈrɑː ˈdeɪt.ə]

alapanyag főnév

feedstock [feedstocks]◼◼◼noun
[UK: ˈfiːd.stɒk] [US: ˈfiːd.stɑːk]

body [bodies]◼◼◼noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

commodity [commodities]◼◼◼noun
[UK: kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: kə.ˈmɑː.də.ti]

stock [stocks]◼◼◼noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

12