Hungarian-English dictionary »

a tüdő be- és kimenő erei (vas pulmonis, arteriae et venae pulmonis) meaning in English

HungarianEnglish
a tüdő be- és kimenő erei (vas pulmonis, arteriae et venae pulmonis)

vessels to and from the lungs[UK: ˈve.səlz tuː ənd frəm ðə lʌŋz] [US: ˈve.səlz ˈtuː ænd frəm ðə ˈləŋz]