Hungarian-English dictionary »

a gyerekek rá vannak utalva a szülőkre meaning in English

HungarianEnglish
a gyerekek vannak utalva a szülőkre

children depend on their parents[UK: ˈtʃɪl.drən dɪ.ˈpend ɒn ðeə(r) ˈpeə.rənts] [US: ˈtʃɪl.drən də.ˈpend ɑːn ˈðer ˈpe.rənts]

You can find it in:

HungarianEnglish