German-Portuguese dictionary »

herrscher meaning in Portuguese

GermanPortuguese
der Herrscher [des Herrschers; die Herrscher] Substantiv
m

chefedeEstado noun

gerente noun

governador noun

Herrschergesclecht

dinastia

der Gewaltherrscher [des Gewaltherrschers; die Gewaltherrscher] Substantiv
m

déspota noun

Selbstherrscher

autócrata