German-Polish dictionary »

total meaning in Polish

GermanPolish
total [kSt.:] Adjektiv

totalnyadjective
obejmujący wszystko

total unmusikalisch sein Verb

słoń nadepnął na ucho(przenośnie, przenośnia) o kimś niemuzykalnym, nie mającym słuchu
verb

der Totalitarismus [des Totalitarismus; —] Substantiv

totalitaryzmnoun
system sprawowania władzy państwowej, polegający na dążeniu do pełnej kontroli wszelkich stosunków społecznych i całkowitego podporządkowania jednostki ludzkiej państwu;

totalitär [totalitärer; am totalitärsten] Adjektiv

totalitarnyadjective
odnoszący się do totalitaryzmu, związany z totalitaryzmem; taki, w którym panuje totalitaryzm

totalitarystyczny(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany, zgodny z totalitaryzmem, właściwy totalitaryzmowi
adjective

totalny(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) dotyczący totalizmu
adjective

der Totalschaden [des Totalschadens; die Totalschäden] Substantiv

szkoda całkowita(lotnictwo, lotniczy) (motoryzacja) całkowite uszkodzenie pojazdu lub samolotu kwalifikujące go do kasacji
noun